Környezeti fenntarthatóság

Környezeti fenntarthatóságra nevelés a bölcsődében

Az Egyesített Bölcsődében nagy hangsúlyt fektetünk a környezettudatos szemlélet kialakítására és megvalósítására. Hisszük, hogy a fenntarthatóság szemléletének kialakítását már a legfiatalabb gyermekeket nevelő-gondozó intézményekben fontos elkezdeni. Már a bölcsődének is olyan környezeti mintát kell teremtenie a gyermekek és családok számára, ahol megjelenhet, sőt hangsúlyt kaphat a környezettudatos életmód. A bölcsődei környezetben a környezeti fenntarthatóságra nevelés fogalomkörét a nevelés-gondozás folyamatának egészére vonatkoztatjuk, tulajdonképpen áthatja a teljes bölcsődei életet, az élethosszig tartó tanulás része.

Pedagógiai gyakorlatunk


Zöld gondoskodás minden olyan egészségjavító vagy segítő beavatkozás, amely során a természeti környezet valamilyen formáját igénybe véve, pozitív pszichológiai, szociális, fizikális vagy intellektuális változást idézhetünk elő. Legismertebb formái a növények és állatok bevonása a folyamatokba, pedagógiai vagy terápiás céllal (Jung, 2022).
Intézményünkben a bölcsődei környezet adta lehetőségeinket kihasználva mindkét formát alkalmazzuk: a telepített növények mellett bölcsőde-kerteket hoztunk létre, és állatasszisztált tevékenységeket is szervezünk.
 


Szakmai Programunkban az élettelen természeti környezettel való kapcsolattartás mellett egyaránt hangsúlyosnak érezzük az élő környezettel való tudatos kapcsolatteremtést és érintkezést is. Munkatársaink is biofil szemlélettel rendelkeznek, személyiségüket áthatja az élőlények iránti elkötelezettség: képzések, továbbképzések, és folyamatos önképzés révén igyekszünk minél jobban tudatában lenni az élőlények sajátos igényeinek (ember, növény, állat).

 Pedagógiai gyakorlatunkban a tanulmányaink alatt megismert permakultúra alapelveit igyekszünk alkalmazni, céljainkat efelé kívánjuk irányítani.
Ezen alapelvek a
  • törődés a földdel (talaj, erdők, vizek gondozása)
  • törődés az emberekkel (gondoskodás saját magunkról, rokonainkról, közösségünkről),
  • helyes elosztás (a fogyasztás és az újratermelés mértékének meghatározása, a keletkezett fölösleg újraelosztása).
 
Számunkra a permakultúra egy olyan szemléletmód, amely megtanít minket a természettel és a Föld összes élőlényével harmóniában együtt élni. Mai világunkban erre nagyon nagy szükség van. A mi felelősségünk, hogy képesek vagyunk-e a változásra bolygónk jövőjéért.