Bölcsőde-kertjeink

Törekszünk a környezeti fenntarthatóságra nevelés szemléletének beépítésére a gyermekek mindennapjaiba. Célunk a többféle érzékszervre ható megismerési folyamat kínálása, melyben a kisgyermek megéli, átéli és megtapasztalja az őt körülvevő világot, természeti környezetet. A kert a növények sokfélesége mellett életteret biztosít a körülöttünk élő állatoknak is.
A bölcsődei napirendben teret, lehetőséget eszközöket biztosítunk a gyermekek számára a nagymozgásos tevékenységhez és a finommotorikus tevékenységhez is mind a bölcsődei csoportszobában, mind a játszókertben. Ezek során a gyermek közvetlenül találkozhat az őt körülvevő természeti környezettel. A kisgyermeknevelők folyamatosan lehetőséget biztosítanak a gyermekeknek az évszakok váltakozásával járó természeti jelenségek, környezeti ingerek megfigyelésére, megtapasztalására a bölcsőde kertjében való rendszeres játéktevékenység által.
A dokumentum nem megjeleníthető!
 Az Önkormányzat által biztosított költségvetési keretünkből kerti eszközöket (gereblyék, locsolókannák, lapátok, stb.) és környezetvédelemmel kapcsolatos játékeszközöket (szelektív hulladékgyűjtő, szeletíven gyűjtő kukásautó, környezetvédelemmel kapcsolatos interaktív faliszőnyeg, képeskönyveket, a különböző kosarak, tárolók, nagyító, bogárvizsgáló), vásároltunk a gyermekek számára. Így a gyermekek már a legkoraibb életkorban példát láthatnak a szelektív hulladékgyűjtésre, játék közben is beépül a szemlélet gondolkodásukba, az önkéntes játékos tapasztalatszerzés során új, jó szokásokkal gazdagodhatnak, környezetükhöz való kapcsolatuk elmélyülhet.
Környezettudatos tevékenységünk részeként a hulladékot szelektíven gyűjtjük. A tagbölcsődékben keletkező ételhulladék elszállíttatására szerződésben állunk a Biotrans Kft-vel. A műanyagok, PET palackok, műanyag edények, evőeszközök beszerzését és használatát tudatosan háttérbe-szorítjuk.
A szülők bevonásával egész évben gyűjtjük a használt elemeket. Rendszeresen szervezünk elektronikai hulladékgyűjtést a háztartásokban keletkező, megjavíthatatlan elektronikai és elektromos berendezések elszállíttatására, ártalmatlanításuk érdekében.
A csatornarendszerbe és a talajba juttatott használt sütőolaj károsító hatásának megelőzésére tagbölcsődéinkben gyűjtőpontokat hoztunk létre, ahol a családok biztonságosan leadhatják ezt a környezetszennyező anyagot. A Zöldike tagbölcsőde az e-Qka hálózathoz csatlakozott, amely egy digitálisan üzemelő gyűjtőpont, itt a műanyag flakon és üvegek használatát mellőzve, speciális, erre a célra készített gyűjtőkanna használatával tudják a leadást végezni a regisztrált tagok.