Térítési díjak

Tisztelt Szülők!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 146. § (1) bekezdése alapján, ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért és a gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni.

2023. május 1-től érvényes térítési díjak
A bölcsődei ellátásért fizetendő térítési díjak mértékét Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 7/2022. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról  elfogadott 7/2023. (II.27.) önkormányzati rendelete (hatályos: 2023.05.01-től) szerint határozza meg.

1. Étkeztetés térítési díja:
   335 Ft + ÁFA = 425 Ft/nap a 4x-i étkezés

2. Gondozásért fizetendő térítési díj/nap
Intézményi térítési díj összege: 4665 Ft/nap/fő

Jövedelemnyilatkozat alapján, az egy főre jutó jövedelem figyelembevételével fizetendő személyi térítési díjak összege:
 • a minimálbér 20 %-áig (0 - 46400 Ft-ig):                                             100 Ft/nap
 • a minimálbér 50 %-áig (46401 -116000 Ft-ig):                                      150 Ft/nap
 • a minimálbér 50 %-a felett a minimálbérrel megegyező összegig:  250 Ft/nap
        (116001 -232000 Ft-ig)
 • a minimálbér összege felett (232001 Ft felett):                                   300 Ft/nap
 • Jövedelemnyilatkozat benyújtása nélkül                                           1.000 Ft/nap

3. Speciális bölcsődei ellátás étkezési térítési díja:
 • egész napos térítési díj:  1.370 Ft + ÁFA = 1740 Ft
 • reggeli térítési díja:           320 Ft + ÁFA =   405 Ft
 • tízórai térítési díja:            100 Ft + ÁFA =    130 Ft
 • ebéd térítési díja:              630 Ft + ÁFA =   800 Ft
 • uzsonna térítési díja:        320 Ft + ÁFA =    405 Ft

4. A bölcsőde játszócsoport, valamint időszakos gyermekfelügyelet intézményi térítési díja: 500 Ft/óra.
Amennyiben az időszakos gyermekfelügyeletet a szülő – igazolt munkavégzése okán – legalább napi két órában veszi igénybe, a szolgáltatás intézményi térítési díja 1.000 Ft/nap, gyermekétkeztetés igénybevétele esetén az egyes étkezésekért fizetendő intézményi térítési díj a 1. pontban meghatározott díjtábla szerinti.


2022. május 1-től 2023. április 30-ig érvényes térítési díjak
A bölcsődei ellátásért fizetendő térítési díj mértékét Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 7/2022. (III.29.) sz. ÖK. rendelet 1. sz. mellékletében (továbbiakban: Rendelet) szabályozza.
Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

1. Étkeztetés térítési díja:
   335 Ft + ÁFA = 425 Ft/nap a 4x-i étkezés
 
2. Gondozás térítési díja:
 • amennyiben a gyermek családjában az egy főre jutó nettó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíjminimum másfélszeresét:3.150 Ft/hó, illetve 150 Ft/nap,
 • amennyiben a gyermek családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum másfélszeresét:2.100 Ft/hó, illetve 100 Ft/nap.

3. Speciális bölcsődei ellátás étkezési térítési díja:
 • egész napos térítési díj:  890 Ft
 • reggeli térítési díja:         200 Ft
 • tízórai térítési díja:            90 Ft
 • ebéd térítési díja:           400 Ft
 • uzsonna térítési díja:     200 Ft

4. A bölcsőde játszócsoport, valamint időszakos gyermekfelügyelet intézményi térítési díja: 380 Ft/óra.
Amennyiben az időszakos gyermekfelügyeletet a szülő – igazolt munkavégzése okán – legalább napi két órában veszi igénybe, a szolgáltatás intézményi térítési díja 600 Ft/nap, gyermekétkeztetés igénybevétele esetén az egyes étkezésekért fizetendő intézményi térítési díj az 1. pontban meghatározott díjtábla szerinti.