Nyílt napok a tagbölcsődékben 2024

Kedves Szülők!

Az Egyesített Bölcsőde az idei évben is megrendezi nyílt napjait.

Zöld Minősítés Díjat nyert az
Egyesített Bölcsőde


Nekünk fontos a környezettudatosság, hogy minél zöldebb és fenntarthatóbb világban éljünk.
Büszkék vagyunk arra, hogy munkánk és törekvéseink következtében magunkénak tudhatjuk a Zöld Minőség Díjat!
Mindent megteszünk a jövőben is, hogy munkánkat a lehető környezetbarátabb feltételek mellett végezhessük!

 

Nyári szünet

Az Egyesített Bölcsőde 2024. évi nyári zárása

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket intézményünk 2024. évi nyári zárásának ütemezéséről.

Üdvözlettel:
Csepeliné Faragó-Tóth Gabriella
intézményvezető

"A Jövő zöld generációjáért díj 2023"

A Fiatal Családosok Klubja és a Zöld Követ Egyesület a Környezetvédelmi Világnap alkalmából környezetvédelmi pályázatot hirdetett meg azon pedagógusok számára, akik munkájukkal, életszemléletükkel a társadalmi, ökológiai és gazdasági fenntarthatóság fontosságát közvetítik.

Intézményünk kisgyermeknevelő pedagógusai, Csepeliné Faragó-Tóth Gabriella intézményvezető és Sárhegyi Hajnalka bölcsődevezető közös pályázata Különdíjban részesült, elismerve ezzel a fenntartható fejlődést szolgáló nevelés-oktatás területén tanúsított kimagasló munkájukat és a felnövekvő generációt inspiráló környezetvédelmi aktivitásukat.

Szívből gratulálunk a "A Jövő zöld generációjáért díj 2023" pályázat Különdíjának elnyeréséhez, és további sok sikert kívánunk!

 

Hírek, események

  Nyílt napok a tagbölcsődékben

Kedves Szülők!

Az Egyesített Bölcsőde az idei évben is megrendezi nyílt napjait.

Szeretettel várjuk a bölcsőde iránt érdeklődő, bölcsődébe jelentkezni szándékozó családokat ismerkedésre, tájékozódásra, közös játékra!

Nyári zárás_2023

Étkezési térítési díj kedvezmények

Étkezési térítési díj kedvezmények

2015. szeptember 01-től a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint a szülő az alábbi jogcímeken veheti igénybe gyermeke után a 100%-os normatív kedvezményt, azaz az óvoda ingyenes étkezést biztosít, ha a gyermek:

  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
  • tartósan beteg vagy fogyatékos,
  • családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
  • családjában három vagy több gyermekeket nevelnek
  • nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy
  • a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz a nettó összegének 130%-át.

A normatív kedvezmény igénybevételéhez a szülőnek a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. melléklete szerint nyilatkozatot kell benyújtania az intézményvezető felé. Igényüket az óvodatitkárnak kell jelezni, aki biztosítja a benyújtáshoz szükséges nyomtatványt. A normatív kedvezmény iránti igény - kivéve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt - a nyilatkozat megtételét követő hónap első napjától kerül érvényesítésre. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után a normatív kedvezmény a határozat kiadásának kezdő napjától érvényes.

Az igazolásokat, a nyilatkozatokat és kérelmeket az óvodavezetőnek kell benyújtani. Az étkezési térítési díjkedvezményre jogosító iratok lejárati határidejének figyelemmel kísérése a szülő feladata.

Vissza
Címkék:
Leányka tagbölcsőde hírei
Mocorgó tagbölcsőde hírei
Napraforgó tagbölcsőde hírei
Rózsakert tagbölcsőde hírei
Zöldike tagbölcsőde hírei